Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών TravlosSFL άρχισαν να λειτουργούν το 1983 με μοναδικό σκοπό την διδασκαλία  ξένων γλωσσών. Μέχρι και σήμερα, φροντίζουμε, μέσα από ολοκληρωμένα προγράμματα, να παρέχουμε άρτια εκπαίδευση μέσα σε ένα σύγχρονο πνεύμα σπουδών.

 

Στα Κέντρα μας υπάρχει άμυλα, έλεγχος, σταθερό πρόγραμμα, ομοιογενή τμήματα καθώς και ειλικρίνη ενημέρωση γνώσεων , αποδείξεις διδάκτρων και ενισχυτικά μαθήματα για την ξένη γλώσσα του σχολείου, αν αυτή χρειάζεται. Επίσης στην μακρόχρονη πορεία μας, συνεργαζόμαστε μόνο με φορείς όπως Cambridge, Michigan, City and Guilds, Goethe Institut και Institut Français, οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

 

Συνδυάζοντας λοιπόν, την πολύχρονη εμπειρία, την συνεχή ανανέωση και την διαρκή προσαρμογή στις απαιτήσεις της εποχής, οι σχολές μας είναι η καλύτερη επιλογή για ουσιαστική και οικονομική εκμάθηση μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών.
      Η φιλοσοφία μας.

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών TravlosSFL, οι γλώσσες ζωντανεύουν !!!
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ξένη γλώσσα κατακτιέται μέσα από τη χρήση της, και το εφαρμόζουμε. Γίνεται ευρεία χρήση της γλώσσας τόσο στην τάξη όσο και εκτός διδακτικής διαδικασίας. Οι μαθητές μας, ασχολούνται με δραστηριότητες στην γλώσσα που μαθαίνουν, όπως εργασίες, παρουσιάσεις και θέατρο. Επίσης, οργανώνονται εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό για πρακτική εξάσκηση. Έκτος όλων των παραπάνω, όλοι οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως πάρτι, κάλαντα, διάφορα δρόμενα κοινωνικού χαρακτήρα κτλ., με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικότητας των παιδιών. Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών TravlosSFL φροντίζουμε η ξένη γλώσσα να γίνει βίωμα, εργαλείο και εφόδιο.

     Η οργάνωση μας.

650 οικογένειες εμπιστεύτηκαν και εμπιστεύονται τα παιδιά τους στις Σχολές μας. 650 οικογένειες προτίμησαν και προτιμούν το οργανωμένο σύστημα σπουδών που εφαρμόζεται, από την «ευκολία» των ιδιαίτερων μαθημάτων, διότι υπάρχει άμιλλα και συνεχής έλεγχος. Υπάρχει κρατική εποπτεία και εκδίδονται αποδείξεις διδάκτρων. Επίσης, εκτός του σταθερού προγράμματος τα Κέντρα TravlosSFL φημίζονται για την συνέπεια και την ειλικρινή ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών. Η κοινωνικότητα και η διαφάνεια δεν παύουν ποτέ να υπάρχουν στις Σχολές μας.

 

     Η τεχνολογική μας υποδομή.

Στις Σχολές μας δεν γίνεται απλώς διδασκαλία μέσα στην τάξη. Χρησιμοποιούνται και ειδικά εκπαιδευτικά μέσα για την δημιουργία επιπρόσθετων ερεθισμάτων για τους μαθητές μας. Υπερσύγχρονα μέσα όπως διαδραστικοί πίνακες, αίθουσα υπολογιστών, slides. internet, videos και η χρήση e-books στο σπίτι, αποτελούν επιπλέον εργαλεία τα οποία δίνουν στον κάθε μαθητή την αυτοπεποίθηση και την γνώση για… ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!!!!